SKUPINOVÝ KROUŽEK

Skupinový kroužek  je vhodný pro děti od sedmi let.
Pro mladší děti je vhodný spíše individuální kroužek, o kterém se dočtete zde.

Kroužky probíhají každý všední den po celý školní rok
(mimo všech prázdnin a státních svátků). 

Děti jsou podle věku rozděleny do skupin - týmů. Počet dětí v týmu je dán věkem a zkušenostmi dětí.
Každá skupina se schází jedenkrát týdně.

Všechny skupinové kroužky jsou 90 minutové. 

Vybírat můžete ze tří časových variant:

Od 13:20 do 14:50

Od 15:00 do 16:30

Od 16:40 do 18:10

Pro tyto kroužky rozlišujeme první a druhé pololetí.

 • 1. pololetí

  týden od 11. do 15. září 2017 – týden od 15. do 19. ledna 2018
 • 2. pololetí

  týden od 22. do 26. ledna 2018 – týden od 28. května do 1. června 2018

Tyto kroužky probíhají v podzimním a jarním cyklu.

 • Podzimní cyklus

  týden od 11. do 15. září 2017 – týden od 20. do 24. listopadu 2017
 • Jarní cyklus

  týden od 19. do 23. března 2018 – týden od 28. května do 1. června 2018

Přehled volných míst najdete

V době, kdy má koňský kroužek zimní přestávku, poběží Psí kroužek!

Zrušení lekce

Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada v období měsíce června.

Rozvrh skupinových kroužků

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

od 13:20

od 13:20

od 13:20

od 13:20

od 13:20

od 15:00

od 15:00

od 15:00

od 15:00

od 15:00

od 16:40

od 16:40

od 16:40

od 16:40

od 16:40

Ceníky a způsoby platby